Pour copier la source du code veuillez cliquer sur le bouton de votre choix :
Stacy: Attack of the Schoolgirl Zombies
StreeTPreZ - Information film

Origine : Japan
Réalisateur : Naoyuki Tomomatsu
Acteurs : Norman England, Tomoka Hayashi, Yukijiro Hotaru, Ryôichi Inaba, Natsuki Kato, Ryûki Kitaoka, Shirô Misawa, Masayoshi Nogami, Toshinori Omi, Hinako Saeki, Yoji Tanaka, Masayoshi Tomomatsu, Donpei Tsuchihira, Yasutaka Tsutsui, Kenji Otsuki
Genre : Horreur, Comédie
Durée : 1h 19min
Date de sortie : 18 Août 2001
Titre original : Stacy
Critiques Spectateurs : 2.5
Plus d'information sur themoviedb : http://www.themoviedb.org/movie/36836