Pour copier la source du code veuillez cliquer sur le bouton de votre choix :
Gach Sgeul / Every Story
StreeTPreZ - Information musique

Artiste : Julie Fowlis
Durée : 42min 21s
Label : Machair Records Ltd
Date de sortie : 24 Février 2014
Plus d'information sur deezer : http://www.deezer.com/album/50167862

Liste des pistes

- A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhàthair Mi (3min 58s)
- Danns' a Luideagan Odhar (2min 54s)
- An Roghainn Dàin Do Eimhir XXII (3min 42s)
- Smèorach Chlann Dòmhnaill (4min 11s)
- Do Chalum (3min 21s)
- Cadal Ciarach Mo Luran (3min 30s)
- Puirt-À-Beul Set: Ribinnean Riomhach (5min 11s)
- Òran Fir Heisgeir (Gura Mis' Tha Fo Mhìghean) (3min 54s)
- Siud Thu 'Ille Ruaidh Ghallain (3min 27s)
- Puirt-À-Beul Set: Fodor Dha Na Gamhna Beaga (4min 15s)
- An Ròn / Ann an Caolas Od Odram (3min 58s)