Pour copier la source du code veuillez cliquer sur le bouton de votre choix :
Digimon Fusion
StreeTPreZ - Information serie

Statut : Ended
Acteurs : Kokoro Kikuchi, Minami Takayama, Kokoro Kikuchi, Bin Shimada, Masami Kikuchi, Takahiro Sakurai, Volcdramon, Daisuke Kishio, Yuuko Maruyama, Houko Kuwashima, Kyle Hebert, Chika Sakamoto, Daisuke Kishio, Daisuke Kishio, Megumi Han, Ryouko Shiraishi, Jelly Cruz , Houko Kuwashima, Hiroki Takahashi, Kanae Oki, Tetsuya Kakihara, Kokoro Kikuchi, Houko Kuwashima, Kumiko Watanabe, Ryouko Shiraishi, Takeshi Kusao, Marina Inoue
Genre : Adventure, Animation, Anime, Children
Durée : 25
Année de commencement : 2010-07-06
Plus d'information sur thetvdb : http://thetvdb.com/?tab=series&id=202241