Pour copier la source du code veuillez cliquer sur le bouton de votre choix :
Digimon Fusion
StreeTPreZ - Information serie

Statut : Ended
Acteurs : Takeshi Kusao, Daisuke Kishio, Masami Kikuchi, Minami Takayama, Houko Kuwashima, Kokoro Kikuchi, Bin Shimada, Daisuke Kishio, Jelly Cruz , Ryoko Shiraishi, Takahiro Sakurai, Kokoro Kikuchi, Kumiko Watanabe, Daisuke Kishio, Volcdramon, Ryoko Shiraishi, Hiroki Takahashi, Kanae Oki, Marina Inoue, Houko Kuwashima, Yuuko Maruyama, Megumi Han, Tetsuya Kakihara, Kyle Hebert, Chika Sakamoto, Houko Kuwashima, Kokoro Kikuchi
Genre : Adventure, Animation, Anime, Children
Durée : 25
Année de commencement : 2010-07-06
Plus d'information sur thetvdb : http://thetvdb.com/?tab=series&id=202241